References

“I was sceptical beforehand that Life Coaching would help me.  However I must say I was very positively surprised by the whole experience of Life Coaching with Pia.  I found that finding time to talk openly about issues I had in my work and personal life helped me explore and find some answers and direction.  The methods we used in the sessions were very useful in finding answers to some of my challenges, they built structure to the process, which for me was important, but moreover they helped open the discussion to find ways in which to look at issues from a different perspective to seek out ways in which I could find answers myself.  The whole process was excellent and I felt good after every session no matter the challenge or issue was discussed.”

Professional male mid forties“In the middle of a hectic everyday life it was good to calm down with Pia and for a change focus on my own life and priorities. Some of the exercises proved very useful. Warmly recommended!”

Maria, Legal Counsel, 42 years“Sain paljon apua erikoisista, ristiriitaisista vanhemmista irtikasvamiseen ja heidät tavallisina, avuttomina ihmisinä näkemiseen tehdessäni erilaisia harjoituksia lifecoach Pia Robsonin ohjauksessa vuosina 2011 ja 2012. Hänen vahva läsnäolonsa ja voimaa-antava kannustuksensa ja erittäin hienotunteinen, oivaltava tapansa ohjata herkässä tilanteessa ovat jotakin aivan poikkeuksellista.”

Kiinteistöammattilainen Kirsukka, 56.“Pia encouraged me to move my life forward and helped me to pinpoint the obstacles that make me feel stuck. Pia is a very empathic and caring person.”

Female expat 47 years, Helsinki


”Hänellä on rauhallinen, kuunteleva, toista kunnioittava lähestymistapa. Hän avaa pehmeällä tavalla uusia näkökulmia ja esittää asiat mahdollisuuksina, jotka minäkin voin saavuttaa. Hän madaltaa kynnystäni muutokseen vakuuttamalla, että pienetkin asiat hyvinvoinnin edistämiseksi ovat merkityksellisiä.

Vielä itselläni on ongelmia, joiden koko laajuutta en ole uskaltanut paljastaa, mutta hän on kuitenkin ilmaissut, että niistä voin kuitenkin puhua, vaikka hän voisi vain kuunnella ja että hän ei missään tapauksessa tuomitse minua sen takia.

Hän on huumorintajuinen ja kannustava. Häneen on helppo luoda myönteinen ja luottamuksellinen suhde, hän on inspiroiva. Hän avaa eteeni uusia mahdollisuuksia miten voittaa asiat, jotka pitävät elämänlaatuani huonoina. Muutokset voivat lähteä pienestä uskosta itseensä Hän on aito, häntä on helppo lähestyä ja hän osaa lähestyä.”

Taiteilija Helena, 48-v Espoosta